LEZING
Geacht bestuur van de ouderenbond ...
AANBOD
De LHBT-organisatie Roze Senioren
West-Friesland kan voor uw ouderenbond een lezing verzorgen met het thema: 'De zichtbaarheid, welzijn en participatie van de roze ouderen in West-Friesland'.
DOEL
Met deze lezing leveren we een positieve bijdrage
aan de zichtbaarheid door middel van informatieverstrekking en inzicht te geven in
de positie van deze kwetsbare groep roze senioren.
OUDERENBONDEN
De landelijke ouderenbonden KBO en ANBO hebben de roze ouderen als de kwetsbare groep onderkend. En hebben de laatste jaren steeds meer aandacht besteed aan deze groep door het organiseren van activiteiten en
publicaties op de website.
Zie ook de onderstaande weblinks:
- Roze50plus -
- KBO -
- ANBO -
KWETSBARE GROEP
Nederland telt circa 400.000 roze 50
plussers: 6% van de bevolking boven de
50 jaar heeft lesbische, homo, biseksuele
of transgender gevoelens. De zogenaamde
LHBT-ouderen zijn in veel opzichten net als heteroseksuele ouderen. Toch staan ze vaak anders in het leven. Uit onderzoek blijkt een kwetsbare groep: onzichtbaarheid, vaak een moeilijker levenspad, groter risico sociaal isolement, gevoel van afwijzing en eenzaamheid.
LASTIG
Intimiteit, seksualiteit en
in het bijzonder
homoseksualiteit is onder de senioren toch nog vaak een lastig onderwerp om te bespreken.
POWERPOINT
De lezing wordt middels een PowerPoint Presentatie meer inzichtelijk gemaakt.
Natuurlijk is er de gelegenheid om gedurende de lezing vragen te stellen.
PROGRAMMA LEZING
- Introductie gastspreker Piet Karsten en de organisatie Roze Senioren West-Friesland - Intimiteit en seksualiteit met in het bijzonder de homoseksualiteit - Situatieschets van de 'roze' West-Friese ouderen - De West-Friese
omgangscultuur - Roze ouderen aan het woord in
beeldfragmenten - Roze initiatieven en activiteiten
- De aankomende nieuwe (roze) generatie
Het interactieve deel: - 'ik - de andere - samen'
- Bespreken van stellingen in kleine groepjes.
TIJD & KOSTEN
De lezing duurt
60 minuten.

Kosten zijn € 60.
ROZE OF LHBT
Met roze of LHBT
wordt bedoeld:
lesbo, homo, bi
en transgender.
  INTERACTIEF
Het tweede deel van
de lezing is interactief:
'ik - de ander - samen'
en 'stellingen'
STELLINGEN
Een aantal stellingen als voorbeeld:
'Nu zal ik nooit oma worden. Dat heb ik altijd zo graag gewild' of 'De meeste moeders weten allang dat hun kind een andere seksuele gerichtheid heeft' of 'Ouderen boven de 70 jaar hebben geen seksgevoelens meer.
Daar moet je toch niet aan denken!'
BELANGSTELLING
Mocht u als bestuur belangstelling hebben voor
dit thema dan kunt u contact met ons opnemen.
Of wilt u wat meer informatie dan kunt u
ook altijd bellen T 0228 54 1443.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
en zien we uw reactie met belangstelling tegemoet.
OMGEVING GROOTOUDERS
U kent vast wel iemand die 'roze' is. Misschien wel iemand uit uw naaste familie.
Of vrienden, vriendinnen, kinderen en kleinkinderen of buren, die
'zo zijn'. Een flink aantal mensen hebben hier mee te maken.

Een oma, die het moeilijk heeft, want ze had zo graag kleinkinderen
van haar homoseksuele zoon willen hebben.

Of de opa, die zo trots is op zijn homoseksuele kleinzoon, maar dit niet
durft te uiten. Bang voor negatieve reacties uit zijn omgeving.

Gastspreker Piet Karsten
E rozeseniorenwf@ziggo.nl | T 0228 54 1443 | W rozeseniorenwf.nl