In het kader van de
Roze Weken
West-Friesland 2013

CENTRUM VOOR
LEVENSVRAGEN

In samenwerking met Roze Senioren West-Friesland
donderdag 26 september
Kapel Dijk en Duin
Hoorn

Drie weken | Vier weekenden
Zichtbaaheid, welzijn en
participatie voor de LHBT's
  Hieronder volgt het fotoverslag
van de activiteit.
 

Het Centrum voor Levensvragen organiseert een bijeenkomst met het thema: 'Samen Leven Met Verschil'
in Kapel Dijk en Duin aan de Wilhelminalaan te Hoorn. De algehele leiding van deze middag is
in handen van Alie Grijpstra van het Centrum voor Levensvragen.

Deze themabijeenkomst is in samenwerking met de Roze Senioren West-Friesland, die zal
worden bijgewoond door Piet Karsten, George Goorsenberg en Robert Samuëlsz.

Piet Karsten zal de lezing verzorgen, waarin wordt gesproken over de positie van de lesbo, homo, bi en transgender (LHBT).
Inhoud: geschiedenis, roze of LHBT, samenwerkingsverband, West-Friese omgangscultuur, statistieken,
huidige en nieuwe generatie en zingeving/levensvragen.

Na het luisteren naar de lezing wordt er gestart met de tweegesprekken.
Opdracht. Kunt u naar aanleiding van wat u heeft gehoord of gezien of heeft meegemaakt
een opmerkelijk, bijzonder of memorabel moment, wens, gedachte of mening opschrijven?
Of denkt u aan een zingeving/levensvraag?


Na de ronde van tweegesprekken volgen de gesprekken in een kleine groep.

De middag wordt door Piet Karsten afgerond met een korte plenaire bespreking.


Aan het einde van de middag bedankt Alie Grijpstra (zie onderstaande foto)
alle aanwezigen voor de belangstelling en betrokkenheid.
En een speciale dank aan de organisatie Roze Senioren West-Friesland
voor de medewerking aan deze geslaagde middag.

Kijk voor meer informatie de website
van 'Centrum voor Levensvragen' ->