FINANCIEN

EIGEN INSPANNING
Natuurlijk verwachten we ook van de eigen bezoekers een financiële inspanning.

ACTIE
Verder zal de organisatie acties ondernemen om gelden te verwerven.
Het beleid voor werving van gelden is nog in ontwikkeling.
Wel wordt er via de Stichting Roze Netwerk NHN geld aangevraagd
en verkregen voor de jaarlijkse activiteit voor de senioren tijdens de
Roze Weken West-Friesland in september-oktober.

ONTWIKKELING
Het zou fantastisch zijn om zeker meer financiële ondersteuning te krijgen.
Met deze gelden kan de organisatie
de activiteiten laagdrempelig houden en verder ontwikkelen!

OPBRENGST
voor

- GIFTGEVER: Positief gevoel betreffende ondersteuning van een
maatschappelijke actieve roze organisatie.

- ORGANISATIE: financiële bijdrage en impuls betreffende verdere
voortgang en ontwikkeling.

- DOELGROEP: positief gevoel van erkenning.

FINANCIËLE ONDERSTEUNING

GEWOON DOEN!

Roze Senioren West-Friesland

Rabobank nummer: 3293.22.036
'Gift t.b.v. Roze Senioren WF'
Steenuil 14
1606 CA Venhuizen