ROZE SENIOREN BARBECUE AVOND
Gezelligheidsavond Roze Senioren West-Friesland
UITNODIGING
Geachte senioren en andere belangstellenden.
Hierbij nodigen George, Robert en Piet je uit voor de gezelligheidsavond op:
vrijdag 27 juni 2014
VENHUIZEN
Opgave: T 0228 54 1443 - E rozeseniorenwf@ziggo.nl

HUISELIJKE SFEER
Ontmoeting en gezelligheid
in een prettige huiselijke sfeer in een vertrouwde omgeving.
Huiskamerbijeenkomst
voor roze senioren.
VRIJDAG
De roze gezelligheidsavond is
bij iemand thuis.
De avonden worden steeds
op een vrijdagavond gehouden.
TIJD
De avond begint om
18.30 uur en is tot 22.30 uur.
Er is geen koffie/thee vooraf,
maar we beginnen gelijk met
een drankje/borreltje.

ROZE - LHBT
Met 'roze' of 'LHBT'
wordt bedoeld:
lesbo, homo, bi
en transgender.

UITNODIGING
Iedere bezoeker krijgt zo
mogelijke
per e-mail een persoonlijke uitnodiging. Ben je alsnog verhinderd dan wel
even tijdig afbericht geven.

JONGEREN
Maar ook jongere mensen,
die het leuk vinden om
met ouderen te vertoeven,
zijn welkom! Voor een
mooi ongedwongen
sociaal contact.
KOMST
De avond heeft een lage drempel.
Vooraf wel even laten weten
of je komt, zodat de
gastheer/vrouw rekening
kan houden met je komst.
KOSTEN & OPGAVE
Deze barbecue kost € 15,- per persoon. U kunt zich opgeven door vóór 25 juni het betreffende bedrag
over te maken naar de bankrekening van Roze Senioren WF onder vermelding van:
'Barbecue Roze' en uw naam. Rabobanknummer: 1749.92.769