ACTIVITEITEN

- Organisatie van de maandelijkse Roze Borrel op zondagmidag -

- Samenwerking met andere ouderenorganisaties -

- Deelneming aan roze netwerken -

- Informatieverstrekking & Voorlichting -

- Huisbezoek -