ZOMERBUFFET
Roze Senioren West-Friesland
Vrijdag 26 juni 2015
Bergen (NH)

FILMPJES
Christiaan Hoogmoed
Een drietal korte filmpjes van de voordracht van Christiaan Hoogmoed op vrijdag 26 juni te Bergen (NH).

1

2

3


ZOMERBUFFET
Roze Senioren West-Friesland

UITNODIGING
Geachte senioren en andere belangstellenden.
Hierbij nodigen George, Robert en Piet je uit voor het zomerbuffet op:

DATUM
vrijdag 26 juni 2015
Bergen (NH)
(dit keer hebben we de avond bij trouwe bezoekers thuis in Bergen, dus iets verder rijden dit keer)

TIJD
18.30-22.00 uur

OPGAVE
T 0228 54 1443 | E rozeseniorenwf@ziggo.nl

VOORDRACHT VAN SCHRIJVER/DICHTER CHISTIAAN HOOGMOED
Bekend als fijnschilder van landschappen en bloemstillevens, heeft de 92-jarige Christiaan Hoogmoed
ook een aantal boekjes met rijmen en vertellingen in eigen beheer uitgegeven. Verleden jaar, aangemoedigd
door vele vrienden, heeft hij 'Een dorpsjongen ... en toch?' geschreven, verhalen over zijn leven tussen
zijn tiende en vijfenendertigste. Naar verwachting komt in augustus zijn nieuwe bundel met verzen en
gedichten uit. Met dit zomerbuffet ... een tipje van de sluier!

HUISELIJKE SFEER
Ontmoeting en gezelligheid
in een prettige huiselijke sfeer
in een vertrouwde omgeving.
Huiskamerbijeenkomst
voor roze senioren.
KOMST
De avond heeft een lage drempel.
Vooraf wel even laten weten
of je komt, zodat de
gastheer/vrouw rekening
kan houden met je komst.
VRIJDAG
De roze gezelligheidsavond is
bij iemand thuis.
De avonden worden steeds
op een vrijdagavond gehouden.
TIJD
Het zomerbuffet begint om
18.30 uur en is tot 22.00 uur.
We starten met welkomsborrel.
ROZE - LHBT
Met 'roze' of 'LHBT'
wordt bedoeld:
lesbo, homo, hetero,
bi en transgender.

UITNODIGING
Iedere bezoeker krijgt
zo mogelijke per e-mail een
persoonlijke uitnodiging. Ben
je alsnog verhinderd dan wel
even tijdig afbericht geven.

KOSTEN & OPGAVE
Kosten: Het zomerbuffet kost € 10,- per persoon.
U kunt zich opgeven vóór 22 juni per e-mail of telefoon.
Opgave: E rozeseniorenwf@ziggo.nl | T 0228 54 1443